Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно

Йоан 10:10

Църквата на адвентистите от седмия ден „София-Запад“ е част от голямото семейство на църквите на адвентистите от седмия ден в България и по света.
Мисията ни е да изпълним великото поръчение на Исус Христос от Мат.28:19-20 като споделяме Евангелието с нашите съчовеци, а именно, че всеки може да бъде спасен от греха и да има вечен живот чрез вяра в Исус Христос като личен Спасител. Ние вярваме, че сме призовани да създаваме Христови ученици, които се стремят да живеят принципите на вярата си, да служат на обществото и да подготвят света за скорошното завръщане на Господа!

Визията за нашата църква е да бъдем любяща, отворена и приемаща общност от ученици на Христос, която служи на нуждите, израства в добродетели и се покланя на своя Създател в дух и истина. Желаем да бъдем истинско любящо Божие семейство, в което се практикуват четирите основни ценности, приети от всички нас:

Свързване – Стремим се да създаваме автентични и любящи взаимоотношения между поколенията и да бъдем отворени един към друг. Любящите отношения са визитната ни картичка за всички посетители.

Поклонение – Насърчаваме преживяването на поклонението като ежедневно прилагане на евангелието и откриване на възможности за усещането на съботата като специална опитност. За нас е от огромно значение да преживяваме ежедневно радостта от живота с Бога както и силата на съвместните ни богослужения!

Служене – Следваме примера на Исус Христос в грижа за нуждите на хората и откриване нови пътища в служенето. Отворени сме да търсим и да подкрепяме хора с определени потребности според дарбите и способностите, които развиваме за Божия слава!

Обучение – Насърчаваме всеки да участва и да създава възможности за обучение, за да стимулираме знанието и разбирането си, индивидуалните си дарби, способности и служби. Готови сме да се учим и да учим другите с цел да се уподобяваме все повече на Христос!

Заслужава ли си да вярваш в Бог?

Бог е най-уникалната Личност във Вселената

В какво вярваме

Адвентистите вярват в авторитета и непогрешимостта на Писанието и учат, че спасението идва по благодат чрез вяра в Исус Христос.

Историята ни

Църквата на адвентистите от седмия ден е християнска църква от протестантски тип, възникнала във втората половина на ХIX век.

Проектът на мечтите ни

Тази сграда, модерна и респектираща е проекта на мечтите ни! Мечта, вдъхновена от Духа Му, без амбиция! Мечта, която очакваме Бог да осъществи, защото Той е Велик Бог!
С малки, но дръзновени стъпки на вяра, днес вървим целеустремено за реализирането ѝ. Желанието ни е Господ да съгради тази великолепна сграда и да я превърне в ДОМ. Защото вярваме, че това е и Неговата мечта!!!

В сърцата си виждаме този дом като:
- трезор за небесното ни наследство
-
трапеза на Божествената любов
-
училище за Христовите стандарти
-
инкубатор за евангелско вдъхновение и служене

Този дом ще е най-тихото място, в което смиреното поклонение и посвещение ще пускат корени, а едновременно с това и най-шумното място, защото ехото от радостни възгласи на възхвала и благодарност, ще кънти надалеч.

Готови сме да приемем предизвикателството от Бог, щом влезем в новия си дом, винаги да държим небето отворено с издигнатите си за поклонение и застъпничество ръце, а също и да съборим стените на сградата с любовта си, за да имат пълен достъп до Господ, всички копнеещи за присъствието Му.
Днес ние споделяме пред всички мечтата си, смирено съзнавайки, че и моливът и гумичката са в Божиите ръце! Вярваме силно в Неговите намерения за успеха на начинанието, както и във вашата подкрепа.

Колко дълъг ще бъде пътя ни, докато прекрачим прага на новият си дом, не знаем? Дарителската кампания за набиране на средства е шанс, това да се случи по скоро!

Заповядай при нас

ул. Добри Немиров 5
ж.к Люлин 7, София
Люлин Плаза, етаж 1, голяма зала

Богослуженията ни

10:00 Съботно училище
11:30 Централно богослужение