В какво вярваме

Адвентистите вярват в авторитета и непогрешимостта на Писанието и учат, че спасението идва по благодат чрез вяра в Исус Христос.
Tеологията на Църквата на адвентистите от седмия ден прилича на тази на протестантското християнство, наследявайки елементи от лутерански, уеслианско-арминиански и анабаптистки клонове на протестантизма.

Наименованието „Църква на адвентистите от седмия ден“ подчертава две библейски доктрини: учението за Второто пришествие на Христос (от лат. adventus – пристигане, идване) и спазването на Десетте Божи заповеди, част от които е и четвъртата заповед – съботата като институция.

Като християнска църква адвентистите от седмия ден имат религиозна общност, вкоренена във вярванията, описани в Свещеното Писание. Адвентистите описват тези вярвания по следните начини:

Artboard 1Свещеното Писание

Свещеното Писание (Старият и Новият Завет) са писаното Божие Слово, дадено чрез божествено вдъхновение. Святи Божии мъже, такива, каквито са били със своите човешки ограничения и възможности, са говорили и писали движени от Божия дух.

Artboard 1Триединството

Има един Бог: Отец, Син и Святи Дух, единство от три едновечни Лица. Бог е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ, преди всичко и винаги присъстващ.

Artboard 1Отец

Бог Отец, е Създателят, Източникът, Поддържащият и Владетелят на цялото творение. Той е справедлив, свят и милостив, бавен на гняв и изобилстващ с благодат.

Artboard 1Синът

Бог Син се въплъти в Исус Христос. Чрез Него е създадено всичко; разкрива се Божият характер; чрез смъртта на Исус се реализира спасението на човечеството.

Artboard 1Светият Дух

Светият Дух е действал с Отца и Сина в Сътворението, Въплъщението и Изкуплението. Той вдъхновява писателите на Писанието. Той замести Исус, след като той се възнесе в небето.

Artboard 1Сътворението

Бог е Създател на цялата Вселена и в Писанието е разкрит автентичния разказ за Неговата творческа дейност. За шест дни Господ направи „небето и земята…

Artboard 1Израстване в Христос

Със смъртта си на кръста Исус Христос триумфира над силите на злото. Този, който покори демоничните духове по време на земното си служение, наруши силата им и ни показа, че може да водим победоносен живот чрез Него.

Artboard 1Църквата

Църквата е общността от вярващи, които изповядват Исус Христос като Господ и Спасител. Заедно с Божия народ в старозаветните времена, ние се наричаме християни и негов народ.

Artboard 1Остатъкът и неговата мисия

Универсалната църква се състои от всички, които наистина вярват в Христос. Но в последните дни, време на широко разпространено отстъпничество, остатък е призован да пази Божиите заповеди и вярата Исусова.

Artboard 1Единство в Тялото Христово

Църквата е едно тяло с много членове, призовани от всеки народ, племе, род и език. В Христос ние сме ново творение, като отличията на раса, култура и положение, не са препятствие и предпоставка за различия и неприемане.

Artboard 1Кръщението

Чрез кръщението ние изповядваме вярата си в смъртта и възкресението на Исус Христос. То символизира нашата смърт за греха и за готовността ни да живеем, посвещавайки се на служене на Бог и хората.

Artboard 1Господната вечеря

Господната вечеря е участие в символите на тялото и кръвта на Исус, нашият Господ и Спасител, като израз на вяра в Него.

Artboard 1Духовни дарове и служене

Бог дава на всички членове на Своята църква във всяка епоха духовни дарби, които всеки член трябва да използва в любящо служение за общото благо на църквата и обществото.

Artboard 1Дарът на пророчеството

Един от даровете на Светия Дух е пророчеството. Този дар е идентификационен знак за църквата на остатъка и се проявява в служението на Елън. Г. Уайт.

Artboard 1Божия закон

Великите принципи на Божия закон са въплътени в Десетте заповеди и са илюстрирани в живота на Христос. Те изразяват Божията любов, воля и характер.

Artboard 1Съботата

След шестте дни на Сътворението Бог си почина и установи седмия ден – съботата за всички хора като спомен за Сътворението. Четвъртата заповед в Божия закон дефинира значимостта на съботната почивка.

Artboard 1Настойничество

Има един Бог: Отец, Син и Свети Дух, единство от три едновечни Лица. Бог е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ, преди всичко и винаги присъстващ. Той е поверил на всеки човек отговорно да пази земята, природата, ресурсите, здравето, средствата.

Artboard 1Християнско поведение

Ние сме призвани да бъдем благочестиви хора, които мислят, чувстват и действат в хармония с небесните принципи. За да пресъздаде в нас характера на нашия Господ, Светия Дух си сътрудничи с хора живеещи по принципите на Библията.

Artboard 1Брак и семейство

Бракът е божествено установен в Едем и утвърден от Исус като непрекъснат съюз между мъж и жена в любящо приятелство.

Artboard 1Христовото служение в небесното светилище

На небето има светилище, истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. В нея Христос служи от наше име, като чрез Своето застъпничество и ходатайство прави възможно опрощението и изкуплението на вярващите.

Artboard 1Второ пришествие на Исус Христос

Второто идване на Христос е блажената надежда на църквата, великата кулминация на Евангелието. Идването на Спасителя ще бъде буквално, лично, видимо и ще сложи край на земната история.

Artboard 1Хилядолетието и краят на греха

Милениума е хилядолетното царуване на Христос със светиите Му на небето между първото и второто възкресение. През това време нечестивите мъртви ще останат мъртви тук на земята.

Artboard 1Новата Земя

На Новата земя, в която живее правдата, Бог ще осигури вечен дом за изкупените и идеална среда за вечен живот, любов и радост.

Искаш ли да нучиш повече за нашата църква и вяра?

Свържи се с нашия пастор и се запиши за Библейски часове.

Запиши се