История на адвентната църква в България

Църквата на адвентистите от седмия ден е християнска църква от протестантски тип, възникнала във втората половина на ХIX век в Съединените американски щати. Първите адвентисти в България са немски заселници от Крим, Русия, които в началото на деветдесетте години на XIX век идват в нашата страна. Те се заселват като колонисти в Североизточна Добруджа, където и основават свои групи. През 1919 г. в България има три адвентни църкви: София, Русе и Габрово. През 1924 г. в София е основано издателство „Нов живот”, чиито книги дават голям тласък в развитието на Църквата. Първата църковна сграда е построена през 1924 г. в София на ул. „Солунска” 10, където и до днес се помещава една от софийските адвентни църкви.
Църква София Запад се отделя като самостоятелна църква през 2011г.
Цялата история на Адвентната църква в България показва желанието на адвентистите да помогнат в процеса на религиозна просвета на нашия народ. Със слово и живот те спомагат за издигането на християнските морално-нравствени ценности в нашата страна.
Църква София -Запад като част от адвентните църкви в България е отворена за нуждите на обществото и се стреми да помага със своите социални, обществени и образователни проекти.

Времева линия на историята на Българската адвентна църква, Софийската адвентна църква и църква София-Запад

1891

Начало и ранната история на благовестието в България

Началото и ранната история на благовестието в България, проповядвано
от Църквата на адвентистите от седмия ден (ЦАСД), може да се проследи от края на
XIX век. За първи път адвентисти емигранти от Крим се заселват в Добруджа в село
Саръгьол през 1891 година.

1891
1896

Първи адвентист в Бъгария

Лудвиг Р. Конради, ръководещ адвентното дело в Източна Европа
посещава гр. Русе и заедно с Г. Вагнер започват работа сред баптисти. Българинът
Яков Гримберг – продавач на литература към Британското библейско дружество,
е първият адвентист в България.

1896
1908

Първи български проповедник

Първият български проповедник Георги Кадалев Димитров завършва
Мисионерското училище „Фриденсау“ в Германия през 1908 г.

1908
1919

Първият салон за боголсужения

Първият нает салон за богослужения е на ул. „6-ти септември“ 13.
През 1919 г. Константин Стоянов наема на свои разноски по-голям салон на ул. „Хан
Крум“ 9. Проповедите на Стефан Константинов по това време привличат нови
повярвали.

1919
1924

Първи собствен молитвен дом

През 1924 г. в София е закупено място на ул. „Солунска“ 10, където е построен
първият собствен Адвентен молитвен дом с даренията на адвентисти от 27 държави.
Архитект Петьо Кантарджиев, син на адвентисти, ръководи строителството.
Сградата е построена за една година и през есента на 1925 година Църква София е
осветена при пристигането на брат Шуберт.

През годините са проповядвали различни български и германски пастори, чието
слово въодушевява публичната дейност на църквата.

1924
1957

Църква „Б“

Ръководството на църквата реши Църква София да се раздели на две: църква „А“ и
църква „Б“.
Църква „Б“ започва своите самостоятелни богослужения през лятото на 1957 г. с
27 души в наетия салон на ул. „Шар планина“ 74, кв. „Ючбунар“.
Димитър Киров, пастир на църква „Б“ през 1957 г., си спомня: „Поради нарастването
на църквата през 1956 г. Съюзният съвет закупи за нуждите на благовестието бивша
синагога (превърната в склад), намираща се на ъгъла на улиците „Екзарх Йосиф“ и
„Будапеща“. Ремонтът на сградата за църква „Б“ продължи шест-седем месеца


25-годишният Михаил Йоргов, помощник-проповедник на църква „Б“, си спомня:
В края на януари ремонтът завърши и беше определена датата на освещението – 10
февруари 1957 г. В петъка преди освещението следобед дойде съобщение от
Министерството, че ни отнемат възможността да открием молитвения дом. Тогава
трябваше да посрещам на вратата прииждащите вярващи и да им казвам, че
богослужението ще се проведе на ул. „Солунска“ 10. Спомням си тъгата, мъката и
сълзите в очите на братята и сестрите.
“ Същата година комунистическата власт отне
собствеността на църква „Б“.
От 1957 г. до 1989 г. богослуженията на църкви „А“ и „Б“ се провеждат на ул. „Васил
Коларов“ 10.

1957
1990

в началото на демокрацията

През лятото на 1990 г. 120 членове от църква „Б“ (останалите се присъединиха
към църква „А“) с п-р Станчо Димов се преместиха в наета сграда на бул.
„Константин Величков“ и бул. „Сливница“. Ремонтираната от членове на църквата
изоставена сграда стана светла, чиста, украсена с много саксии с цветя. Един ден за
голяма радост и изненада на църква „Б“ пристига отнякъде голям камион, пълен с
Библии на български език. Палетите, върху които бяха наредени Библиите, се
използваха за направата на подиум за амвона и партикабли за хористите.
След няколко месеца, по време на вечерното богослужение в петък, нахълтват
дръзко няколко мъже, носейки книги под предлог, че таванът на старата сграда на
читалище „Гоце Делчев“ е паднал. Нарушаването на богослужението е отразено в
тогавашния вестник „Демокрация“. От този ден, без каквото и да било
предупреждение, служителите от читалището се настаняват за постоянно. Започва
ново търсене на салон за богослужения.

1990
1991

Църква „В“

През есента на 1991 г. членове от църква „А“ и „Б“ (общо 180 души) с п-р Станчо
Димов и п-р Никола Левтеров образуват новата за София църква „В“ в читалище
„Светлина“, кв. „Слатина“

1991
1999

Църква „Б“ с новопостроен собствен молитвен дом

На 27 юни 1999 г. църква „Б“ се премества в новопостроен собствен молитвен
дом на ул. „Екзарх Йосиф“ 64 (това е бившата царска пекарна „Корона“). Църквата е осветена на 19. 2. 2000 г. в присъствието на официални гости: г-н Младенов, директор на Дирекция
по вероизповеданията, пастор Карлос Пуйол, секретар на Евро-африканската
дивизия, пастор Агоп Тахмисян, председател на Съюзния съвет на ЦАСД, пасторите
Никола Левтеров, Михаил Йоргов, арх. Стрясков и г-н Гогов, главен изпълнител на
строежа на църквата, и други лица.

По време на освещението г-н Младенов казва: „Уважаеми п-р Тахмисян, уважаеми
ръководители на ЦАСД, скъпи братя и сестри в Христос, преди всичко искам да ви
благодаря, че ме поканихте на този ваш празничен ден и от името на Министерския
съвет и Дирекцията по вероизповеданията да ви поздравя за това хубаво
постижение, което имате – нов молитвен дом… Дошъл съм тук и да изразя, разбира
се, най-добрите чувства, които Дирекцията по вероизповеданията има към вашата
църква, да изразя нашето мнение, че ЦАСД е достоен член на християнското
семейство в България, достоен член на цялото религиозно общество в нашата
страна…

1999
2001

Начало на църква „Люлин“

Църквата нараства и на 31
октомври 2001 г. две избирателни комисии предлагат служители за двете нови
църкви – „Екзарх Йосиф“ и „Люлин“.
През 2002 г. в църква „Екзарх Йосиф“ остават 262 членове, а в църква „Люлин“ –
188

2001
2005

Църква „Люлин“ от 2005г. до 2010г.

От пролетта на 2005 г. до 2010 г. пастор на църква „Люлин“ е Апостол Стойков.
През есента на 2006 г. църквата организира много добре посетено здравно
изложение със заглавие: „Избирам да съм здрав“ в Спортния комплекс „Сиконко“ в
жк “Люлин”

2005
2012

Църква „София-Запад“

От пролетта на 2010 г. до 2015 г. пастор на църква „Люлин“ е Сергей Генов. По
решение на църковния съвет през 2012 г. църквата е преименувана на „София-Запад

През януари 2012 г. църквата напуска салона на ул. „Екзарх Йосиф“ 64 и наема
малкия салон на Евангелска църква „Блага вест“. През този период е
осъществен добре планиран литературен евангелизъм с книги, брошури и сп.
„Заедно“ в жк. „Люлин“.

2012
2015

От септември 2015 г. пастор на църква „София запад“ е Стоян Петков.

2015
2017

Църква „София-Запад“ от 2017г.

От юли 2017г. църква „София-Запад“ провежда своите богослужения в
нает салон на ул. „Добри Немиров“ 5 в жк. „Люлин“.

2017